Utexaminering på bibelskolan i Indien

jun 26, 2022 | Asien, Indien

Bibelskolor är vårt främsta verktyg för att utrusta kristna med Guds ord både i Sverige, Albanien och även i Indien. För några veckor sedan utexaminerades en ny grupp bibelskoleelever i Indien som under ett helt år har dedikerat tre kvällar varje vecka till att djupdyka in i Bibeln och utveckla sin relation till Gud. Undervisningen streamas via zoom till totalt sju olika platser och lärarna kommer från vårt församlingsnätverk i både Sverige, Finland och flera andra länder. 

 

Många av eleverna behöver arbeta heltid, men hungrar efter mer av Gud och väljer därför att offra mycket av sin fritid för att gå bibelskolan. En av dessa elever är Priya som varit med i en av våra församlingar under flera år. Hon längtade efter att lära mer om Gud och är så tacksam för möjligheten att kunna gå bibelskolan samtidigt som hon arbetar. Nu berättar hon att hon efter bibelskolan känner sig utrustad att sträcka sig ut till de onådda i sin omgivning och även betjäna i sin församling. 

En annan av årets utexaminerade elever, Subshri, berättar att hennes föräldrar gick bibelskolan för femton år sedan. Nu är de pastorer i en av våra största församlingar i Indien. Hela uppväxten hade Shubshri fått se både sina föräldrar och andra ledare i församlingen växa fram ur bibelskolan och därför tog hon första tillfället efter sin skolgång att börja på bibelskolan. Nu har även hon själv klivit in i ledarskap. Precis efter bibelskolans slut ansvarade hon för en ungdomskonferens där ungdomar från flera församlingar i staden skulle samlas. Subshri berättar att hon under bibelskolan fick en vision om att satsa större på denna konferens och att trosundervisningen hon hade fått under bibelskolan gjorde att hon vågade ta ett steg i tro. Konferensen blev en succé och till hösten kommer hon fortsätta arbeta med ungdomarna i församlingen. 

 

Vi har sett vid så många tillfällen att bibelskolan bidrar till en exponentiell växt vi själva inte skulle kunna skapa på något annat sätt. När de lokala människorna utrustas i tro och får sina liv förvandlade av Gud, sträcker de sig sedan vidare till människor i sin omgivning. Varje år växer det fram hemgruppsledare, evangelister och andra ledare som vill bygga Guds rike i Indien. Den digitala undervisningen möjliggör att vi kan utrusta människor inte bara i Kolkata, utan i ett antal byar och städer. På det sättet växer det fram ledare och församlingar på flera olika platser i landet. 

 

Under de senaste 20 åren har över 6 000 studenter gått ut bibelskolan runt om hela Indien. Vi har nu ett nätverk som innefattar ett hundratal församlingar och ca 20 000 människor. Vi är så tacksamma för de nycklar Gud gett oss för att nå Indien och ser förväntansfullt på framtiden!

Namn på elever är ändrade av säkerhetsskäl.