Ut från Afghanistan

dec 9, 2021 | Asien, Centralasien

Ville Männistö med en liten pojke under hans resa till Afghanistan
Foto: Livets Ord

Vi har varit en del i att hjälpa 58 afghaner att lämna landet. Ville Männistö har besökt flyktinglägret i ett närliggande land och tillsammans med lokala pastorer planerat hur vi ska kunna hjälpa dem ännu mer.

Jag skriver det här på väg hem från ett land i närheten av Afghanistan. Vi har lyckats rädda 58 personer från allvarlig fara och förföljelse i Afghanistan. Alla dessa människor har arbetat för oss någon gång under de 19 år som vi har funnits i landet. Nu går talibanerna från hus till hus och letar efter personer som har arbetat med utlänningar eller är kristna.

Miriam från Afghanistan ringde mig och sade: “Jag har blivit slagen av talibaner, de har bränt ner vårt hus och stulit vår bil. Vi var tvungna att springa upp i bergen och nu gömmer vi oss i en grotta. Vart ska vi ta vägen? Vad ska vi göra?

Detta telefonsamtal var början på en process  med att försöka få ut människor ur landet. Vi hjälpte hennes familj, genom komplicerade logistiska utmaningar, till en större stad och sedan på ett flygplan till ett annat land.

När jag stod framför flyktinglägret där hennes familj nu befinner sig hade jag blandade känslor. På ett sätt var jag så glad över att de nu var i säkerhet, men å andra sidan vet vi ännu inte hur framtiden ser ut. Vi jobbar på att skaffa visum, tillstånd och dokumentation så att de kan komma till sin slutdestination, men allt är fortfarande osäkert.

Flyktinglägret är enormt och har plats för cirka 4 000 afghaner. När jag pratade med våra afghanska vänner om deras behov där, sade de att sportaktiviteter för barnen och en rolig dag för dem vore fint. Alla behöver även nya kläder. Nu före jul planerar vi därför, att tillsammans med en lokal kyrka ordna ett julfirande i lägret. Det kommer vara en fantastisk möjlighet att dela det kristna budskapet till en stor grupp afghaner.  Vi vill också ge dem presenter så att de får något annat att tänka på.

När jag lämnade flyktinglägret för att åka hem påmindes jag om något som Miriam sade till mig en gång: “Ville, oroa dig inte. Om Gud har hjälpt oss hit kommer Han att ta hand om oss. Vi kommer att få en bra framtid.”