Ukraina: Hjälpen kommer fram

mar 25, 2022 | Europa

Kriget i Ukraina är i skrivande stund inne på sin tredje vecka och miljoner ukrainare har flytt sina hem. Mitt i all skräck och förödelse ser vi en enorm medmänsklighet och kärlek. Människor sluter upp och ger stora gåvor för dem som är i nöd, familjer öppnar upp sina hem och hjälper till med transporter och logi. Livets Ord och vårt nätverk har förmånen att få vara en del av detta.

 

Under krigets första vecka öppnades fem center för flyktingmottagande runt om i Ukraina. Tre av dem, i städerna Khmelnitsky, Pavlograd och Lviv, är så kallade transit center där människor på genomresa får bo i väntan på att ta sig vidare ut ur Ukraina. Ytterligare två center, i Lviv och Poljana, är flyktingcenter där internflyktingar får bo tills vidare. Ett sjätte center öppnar snart i Lviv. Sammanlagt kan dessa center ta emot ca 500 personer.

 

Första veckan köpte Livets Ord en gul minibuss till centret i Lviv som fylldes med mat och sjukvårdsmaterial. Denna kördes av en av de ukrainska församlingsmedlemmarna till de krigsdrabbade områdena runt Kiev för att förse människor med det mest akuta. På vägen tillbaka till Lviv tog han med sig människor som inte hade annan transport ut ur krigszonen.

 

I Lublin, Polen, har vi tillsammans med den lokala församlingen och Heart of Evangelism öppnat upp fem stycken center som tillsammans har 250 sängplatser. Vi har även fått tag på en stor lagerlokal där vi kan ta emot lastbilar med förnödenheter. Det finns ett stort behov av både mat och sjukvårdsmaterial och redan andra veckan av kriget skickade Livets Ord, i samarbete med Heart of Evangelism, en lastbil med mat in till Ukraina via Lublin. Via Heart of Evangelism kommer Apotea även att skicka tre lastbilar med sjukvårdsmaterial. Förutom behov av mat finns även ett stort behov av transport för människor ut ur Ukraina. Vi har därför köpt två minibussar för att kunna föra förnödenheter in i Ukraina och människor ut ur landet. Det pågår även en process att köpa fler minibussar och bilar för att kunna operera så effektivt som möjligt.

Livets Ord arbetar även i Moldavien där den lokala församlingen har engagerat volontärer som hjälper ukrainska flyktingar att ta sig över gränsen. Hittills har man hjälpt några hundra personer med logi i Moldavien samt hjälpt andra att ta sig vidare till bland annat Rumänien och Italien. För medlen Livets Ord skickar ner delar man även ut matpaket, hygienartiklar och laddar kontantkort så att familjerna kan hålla kontakt med varandra.  Volontärer som åker fram och tillbaka över gränsen för att hjälpa människor ut ur Ukraina får bidrag för drivmedel.

 

På plats vid den polsk-ukrainska gränsen ansvarar Toni Gadd för logistiken med behov och transporter. Det är mycket arbete med att koordinera alla leveranser till Polen och vidare in i Ukraina. Läget i Ukraina förändras från dag till dag och därför bevakar vi situationen noggrant och anpassar vårt arbete efter de behov som finns.