Ta ut judarna ur Sovjetunionen

jun 27, 2023 | Ryssland

Under några intensiva men underbart härliga år, fick församlingen uppleva och verka i profetiska dimensioner där Gud själv och orden från Gamla Testamentets profeter fick leda våra steg! Gud sa: ”Ta ut judarna ur Sovjetunionen” och plötsligt fick församlingens redan enorma missionsuppdrag i gamla Sovjet ytterligare dimensioner – nu med de historiska gamla löften Gud gett sitt egendomsfolk om att få återvända till sitt ”Eretz” Israel (hebr. ”landet Israel”) – som uppdrag!

”Operation Jabotinsky” (efter Zeev Vladimir Jabotinsky, 1880-1940) grundades 1993 och blev en av många kristna pro-israeliska organisationer som runt om i världen bildades vid den här tiden och som engagerade sig i att hjälpa judar från gamla Sovjet hem till Israel.

Vi fick vara med i ett världshistoriskt skeende – då mäktiga kommunistiska Sovjetunionen föll samman – där plötsligt miljontals judar i regionen fick möjlighet att lämna landet och göra ”Aliyah” (hebr. för att ”flytta hem till Israel”).

I ett bibliskt Gudsrikes-perspektiv var denna tidsepok inget annat än en himmelsk hälsning från Gud själv med enorma profetiska dimensioner. Så stora att vi först i efterhand kommer att kunna ana vad vi egentligen fick vara med om. Det var som om Gud ville visa att han ensam är på tronen och endast han kan göra det som för oss människor ser omöjligt ut. Vi fick uppleva det som profeten Daniel säger: ”Lovat är Guds namn från evighet till evighet, för vishet och makt tillhör honom. Han låter tider och stunder skifta, han avsätter kungar och tillsätter kungar, han ger de visa deras vishet och de förståndiga deras förstånd. Han uppenbarar det som är djupt och fördolt, han vet vad som finns i mörkret och ljuset bor hos honom.” (Dan. 2:20-22)

Så många av församlingens egna medlemmar – plus många människor från andra församlingar, samfund och länder – var med och på olika sätt bidrog till att genomföra projektet! Ett stort skepp, mängder av utrustning, bussar och stora ekonomiska gåvor skänktes till projektet. Samtidigt som skeppet iordningställdes för uppdraget att ta emot de judiska passagerarna i den ryska hamnstaden Sotji för att segla dem hem till Israel, började nu team efter team att resa in i gamla Sovjet och verka som ”fiskare” utifrån orden i Jer. 16:16 ”Se, jag ska sända bud efter många fiskare, säger Herren, och de ska fiska upp dem”.

Baser upprättades i stad efter stad utöver i stort sett hela gamla Sovjet. Många hundra är alla de lokala kristna i dessa städer – tillsammans med många inflyttade västerländska arbetare – som genomförde hela detta stora fantastiska uppdrag som Herren gav oss! Drygt 18 000 judar fick vi hjälpa hem till Israel och vår bön och tro var – och fortfarande är – att de inte bara fick komma hem till sitt rätta hemland men också komma hem till sina fäders Gud: Abrahams, Isaks och Jakobs Gud! På samma sätt som vi tror att alla dessa judar fick sina liv förvandlade, tror jag också att vi som var med och arbetade i projektet fick våra liv förvandlade! Jag vet i alla fall att mitt liv blev totalförvandlat, och jag tackar Gud och församlingen Livets Ord för varje dag jag fick möjligheten att vara med i detta spännande och profetiska uppdrag.

Lennart Fjell