New Missions Youth Movement

jun 27, 2023 | Europa

Gud har verkat på de mest häpnadsväckande sätt genom våra fyrtio år som församling. Han har gång på gång öppnat dörrar som vi knappt trodde var möjliga och genom profetiska tilltal och syner visat oss vägen framåt, och gång på gång har vi gensvarat i tro.

Det tilltal vi fick från Herren i början och som vi alltid arbetat utifrån är dessa ord: ”Utrusta Guds folk med hans trosord. Visa dem vilka andliga vapen de har. Lär dem att använda dem och sänd ut dem i segerrik strid för Herren.”

Sedan starten har vi upplevt hur Gud manat oss att starta bibelskolor och träna upp lokala ledare och pastorer som därefter kan springa vidare med det de fått och fortsätta utbreda Guds rike i sina städer och länder.

Genom åren har vi sänt hundratals team på mission och har idag uppemot 900 församlingar utspridda över hela världen, mycket på grund av alla våra missionsteam och bibelskoleplanteringar.

Vi har även arbetat på svåra platser och verkat i länder där det varit och ibland fortfarande är förbjudet att tala om Jesus. Vi har fått se mäktiga dörrar öppnas in till Ryssland och det forna Sovjet. Vi har fått se Gud bana väg in i länder som Kina, Afghanistan, Tadzjikistan, Indien, Azerbajdzjan, Irak och Nordkorea, för att bara nämna några.

Herrens hand har varit över oss och han är fortfarande med oss.

Gud har mer och vi upplever hur Herren manar oss att vända tillbaka till rötterna och till grunden för vårt missionskall: missionsteam och bibelskolor!

De senaste åren har vi fått se Herren väcka ett nytt kall till mission bland våra unga i församlingen. Bland annat bibelskoleelever i Uppsala som inte velat sluta efter andra året på bibelskolan utan som bönat och bett om att få fortsätta att åka runt på team för att predika och betjäna.

Våren 2022 startade vi ett nytt missionsprogram som vi kallade för Impact, där vi i ett och ett halvt år skickade ut utexaminerade bibelskoleelever på flera olika resor runt om i Balkan, Europa och Asien. Herren har varit så god mot dem och öppnat upp många nya dörrar för vidare mission och bibelskoleplanteringar.

Även länder vi tidigare aldrig varit i står nu öppna med nya församlingskontakter och en längtan efter undervisning och tro.

Vi vet att nästa steg och nästa missionsvåg ligger i den nya generationens händer. De går under samma smörjelse och verkar i samma ande och kraft.

Herren är densamme igår, idag och imorgon och vi vet att det vi fick se i forna Sovjet, det vi fått se i Indien och det vi ser runt om på våra missionsfält kan vi få se hända igen men på nya mäktiga sätt och nya platser.

Nästa våg har redan börjat röra på sig och vi ser med förväntan på vad Herren har för tankar och planer för nästkommande fyrtio år!

“Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.”

Jesaja 55:8-9