Nästa land – Indien

jun 27, 2023 | Indien

“Nästa land är Indien” proklamerades genom ett profetiskt tilltal år 1996. En ny våg av mission stod för dörren för oss som församling. Vi hade arbetat mycket i det forna Sovjet men nu riktade Herren oss även mot Asien.

Genast började de första predikanterna och missionärerna resa in i landet och knyta kontakter. Genom de nya lokala nätverken etablerades vårt arbete i Kerala, i södra Indien och även i Delhi, som ligger i norra Indien.

Vår grundare och pastor, Ulf Ekman, började anordna stora kampanjer i norra Indien som samlade tusentals ledare. Ganska snart började vi inse att det fanns ett ganska uppenbart behov av bibelundervisning och den första heltids-bibelskolan startade år 2002. 

Genom åren har vi haft flera skolor i olika delar av landet och utexaminerat över 6000 elever. Många av våra elever återvände hem till sina byar och städer efter sitt avslutade skolår och startade församlingar. Vår rörelse och våra bibelskolor har genom åren blivit ett andligt hem för många och vi har även de senaste åren utbildat och rest upp lokala pastorer och bibellärare. Tidigare skickade vi endast pastorer och lärare från väst, men nu har vi många lokala lärare vilket även har gett oss fantastiska möjligheter att nå Indiens landsbygd med trosundervisning.

Samtidigt som vi började med bibelskolor startade vi även upp ett eget förlag i Indien för att kunna förse våra skolor med material. Nu, 20 år senare, har vi distribuerat mer än 600 000 böcker över landet!

2009 flyttade vi vårt huvudkontor till Kolkata. Gud hade talat till oss tidigare att: “Kolkata kommer att vara en nyckelstad som kommer öppna upp resten av landet för oss.” Detta är något som vi verkligen ser hända på ett häftigt sätt. Vårt kontor har nu vuxit sig andligt starkt och tagit arbetet till en ny nivå.

Ett av verktygen som varit effektiva i Kolkata och Västbengalen är BTC (Bible Training Course/Bibel Tränings Kurs). Denna kurs har material för 50 lektioner av bibelundervisning som kombinerar åtta av våra huvudämnen i bibelskolan och som sedan utgör en lätthanterlig lärarmanual.

Detta material kan ges till tidigare bibelskoleelever som sedan själva kan fortsätta ha egna bibelkurser. På så vis kan vi ge vidare bra undervisning till nystartade församlingar och hjälpa dem att växa.

En av våra tidigare bibelskoleelever, Farah, var en kvinna i fyrtioårsåldern och hemmafru när hon började vår bibelskola. Gud började kalla henne att dela evangeliet med människor men hon var blyg och visste inte riktigt hur hon skulle våga ta steget. Men under året på bibelskolan började hon förstå att Gud verkligen ville och kunde använda henne.

Senare i en BTC-kurs hon anordnade i sitt hem, fanns det en kvinna som arbetade som lärare. Efter kursens slut pratade den kvinnliga läraren med rektorn för sin skola och tillsammans bestämde de sig för att bjuda in Farah att dela evangeliet för de 600 studenter som gick där!

“Jag var så nervös, men jag visste att om Gud är för oss, så kan inget vara emot oss. Så jag proklamerade frimodigt evangeliet för dem!”

Alla dessa bibelskolor och församlingsplanteringar ledde oss 2019 att starta vårt eget församlingsnätverk för Livets Ord Indien som sedan även är kopplat med vår internationella Livets Ords rörelse.

Många av dessa unga ledare känner att Livets Ord är deras andliga hem och vill vara en del av rörelsen. Vårt fokus är nu att bygga starka församlingsnätverk som sedan kan spridas över hela Indien och bli till en välsignelse för många.