Gör lärjungar i Indien!

sep 28, 2023 | Indien

Det mest fantastiska med missionsarbete tycker jag är att se människor i lokalbefolkningen bli frälsta och förvandlade. Under loppet av nästan 15 år har jag fått bevittna detta i Indien om och om igen. Tusentals människor har gått på våra Bibelskolor, återvänt till sina hem och börjat predika evangeliet. Detta har utvecklats till det församlingsnätverk vi har idag och många förvandlade liv. Det är underbart!

Och det tar oss tillbaka till förståelsen av att vi alla är efterföljare, ledare och multiplikatorer. Det är vår kallelse! Vi är kallade att först bli lärjungar, och sedan att göra nya lärjungar genom att leda dem och multiplicera det vi själva har fått.

Kallelsen att följa Jesus är tydlig. Och när vi gör det, så gör vi det utifrån perspektivet att vilja bli mer lika Honom. Jesus sa: ”Följ mig, så ska jag göra er till människofiskare” (Matt 4:19). Så, detta är något som Han gör i våra liv. Jesus gör oss till någonting. Vi överlåter oss till Honom, börjar följa Honom och Han gör oss till människofiskare. Och i den här processen av att följa Jesus formar den Helige Ande oss till att bli mer och mer lika Jesus.

Det har varit så härligt att se hur många av de Indiska män och kvinnor som gått på någon av våra Bibelskolor har börjat följa Jesus på ett underbart sätt. Genom en av våra församlingar i Kolkata har det startats över 70 nya hemgrupper i år, där de troende har gått ut till sina grannar och släktingar med evangeliets budskap. Närvaron på gudstjänster har ökat med 40% sedan förra året.

 

All den här tillväxten har skett sedan vi började predika om att ”vara” en lärjunge och sedan ”göra” lärjungar. Enkel, men så grundläggande och viktig undervisning!

Jag vill även uppmuntra dig. Låt oss inte glömma bort vår kallelse till efterföljelse! Ofta är vi så upptagna med annat, men kallelsen från Jesus är fortfarande densamma, och lika enkel. Han uppmanar oss att ”följa Honom”.