Gränsland i världens fokus

jan 26, 2022 | Europa

Namnet Ukraina betyder faktiskt gränsland, men under den senaste tiden har landet hamnat mitt i centrum av världspolitiska händelser. I skrivande stund pågår förhandlingar mellan Ukraina, Ryssland och Nato. Vid Ukrainas gräns har över 100-150 000 ryska soldater stationerats och världen undrar om en invasion är på förestående eller inte. Det som ligger i vågskålen är freden i Europa.

Alldeles innan jul reste jag och Rune Borgsö för att möta ledningen för den ukrainska Livets Ordsrörelsen för att samtala om hur vi fördjupa samarbetet. Vi har arbetat i landet i över 30 år och har fått se mycket härligt ske. Men landet har också fått uppleva svårigheter.

2014 höll vi på att köra rakt in i en vägkorsning bevakad av ”separatister”. En u-sväng alldeles innan var det som gjorde skillnaden. Några ögonblick senare hörde vi skottlossning från just den korsningen. Kriget hade nu nått Donetsk. Detta krig har resulterat i stora flyktingströmmar, både inom Ukraina och ut i Europa.

Det är ändå glädjande att se optimismen i den ukrainska Livets Ord-rörelsen. De startas nya församlingar i gränstrakterna mot de separatist-kontrollerade områdena. De har 36 ”församlingar” inne i fängelser, vilket ju är helt fantastiskt. Mitt under Corona har de drivit en pastors och ledar-kurs online med 500 deltagare.

Ukraina är historiskt känt som Europas kornbod, och ett profetiskt ord som kom väldigt starkt under det framväxande arbetet under 90-talet var att landet skulle bli en andlig kornbod. Det ordet är lika levande nu, och församlingarna lever med drömmen om en stor skörd i det egna landet. Men också om att de ska vara med och beröra Europa, där ukrainska församlingar växer fram.

Låt oss be om beskydd från krig och invasion. Istället ska Guds rike rycka fram och expandera både i landet och vidare ut i Europa.