Församlingstillväxt i Vietnam

dec 30, 2022 | Asien

Väckelse är inte en fluga eller en happening. Guds rike är inte ett fyrverkeri, även om det ibland tar sig spektakulära uttryck. Guds rike är som ett frö som sås i god jord. Under rätta förutsättningar så rotas det, skjuter skott utvecklar stam och grenar och till sist frukt med nya frön som får slå rot. Ett fantastiskt exempel på det är Livets Ord, Vietnam. Ett litet frö planterat i en studentkorridor i Moskva under mitten av 90-talet, blev en planta, som i sin tur planterades i den vietnamesiska myllan i Hanoi några år senare. Där har plantan blivit en skog som spritts över landet.

Jag hade glädjen att nyligen besöka Vietnam och slogs av den expansiva vision och passion och det strategiska sätt att arbeta som präglar arbetet. Pastor Pham, en vän sedan Moskvatiden och som moget och starkt leder hela arbetet säger ”Vi har 200 församlingar, men vi sträcker oss mot 1000”.

I ett frö ligger nedlagt all dess karaktäristika som ska forma det fullvuxna trädet. Det är oerhört fascinerande att se hur det profetiska ord som kom vid församlingsstarten så tydligt tecknade strategin som idag är lika relevant som då. Herren talade om att utifrån den lilla gruppen i Hanoi skulle arbetet utbreda sig över staden och vidare utöver hela landet. De skulle nå andra etniska grupper och vidare in Indokina. De skulle få vänner på höga och oväntade platser. De skulle bli ett center för pastors och ledarträning. Därför var otroligt fascinerande att stå i deras 4-vånings studiecenter och tala till pastorer och bibelskoleelever och veta att man står i en fullbordad profetia.

Deras frimodiga tro smittar. För dem är det självklart att fortsätta att expandera. 2018 ledde pastor Pham arbetet med att arrangera en evangelisationskampanj med Franklin Graham som samlade 40- 50 000 personer. En minister var med och öppnade kampanjen. Skaror som kommit till tro, mirakler och befrielser från häxkonst och drogmissbruk, 6 bibelskolor utöver landet, nya församlingsplanteringar, arbete bland 29 minoritetsfolk, framgångsrik mission in i Laos är för dem bara början.

Det som var fascinerande för mig var att de så ofta i samlingar och på möten gick tillbaka till det profetiska ordet de fick vid församlingsstarten. Paulus ord ”Jag var inte olydig den himmelska synen”, har fått sin uppföljare i Vietnam. Visionen är för dem strategin, instruktionen för vad Herren kallat dem att göra. I kraft av profetorden har de kämpat den goda kampen. Detta har också i sin tur skapat en stark enhet.

Vad har då spelat in i framväxten av detta arbete? Hur har detta starka, visionära ledarskap och arbete tagit form? Som sagt, allt började i Moskva. Bibelskolan och pastorsträningen lade grunden i den grupp som sedan startade upp arbetet i Hanoi. Där och senare på andra platser i Vietnam, har sedan bibelskolearbetet fortsatt, dit lärare från både Livets Ord Uppsala och Moskva har rest genom åren. Ett pastors- och ledarträningsprogram har genomförts. På så sätt har det alltid funnits pionjärer, skördearbetare som kunnat fortsätta att stärka och expandera arbetet. Bönen är en viktig faktor bakom framgångarna. Måndag till fredag samlar de sitt folk för morgonbön klockan 0500 via zoom. Hungern efter Herren är stark.

De vilar inte på lagrarna. De vill nå varje provins i landet. De öppna dörrarna in ibland minoritetsfolken skapar stora möjligheter och vad ingången i Laos kommer att innebära har vi bara sett början av. Jag tror vi kommer att få höra mycket från Vietnam framöver. Arbetet är av apostoliska dimensioner och med stor glädje kommer vi att fortsätta att stå tillsammans med de. Herren håller på att göra något förunderligt där. All ära till Herren!