Utexaminering på bibelskolan i Indien

Utexaminering på bibelskolan i Indien

Utexaminering på bibelskolan i Indien Bibelskolor är vårt främsta verktyg för att utrusta kristna med Guds ord både i Sverige, Albanien och även i Indien. För några veckor sedan utexaminerades en ny grupp bibelskoleelever i Indien som under ett helt år har dedikerat...
En inflationsskyddad missionsbefallning

En inflationsskyddad missionsbefallning

En inflationsskyddad missionsbefallning “Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet” Hebreerbrevet 13:8 Jag hade den stora glädjen och förmånen att vid ett antal tillfällen träffa och samtala med missionslegendaren T. L. Osborn. Han var en pionjär i att...
Ett andligt återuppbyggande

Ett andligt återuppbyggande

Ett andligt återuppbyggande Väl hemma i Sverige reflekterar jag över resan jag och Carl-Gustaf nyligen gjorde till Ukraina. Jag sitter kvar med både stor glädje och sorg efter alla möten med våra goda vänner där nere. Många av dem har vi känt i åratal och både gråtit...
Ny bibelskola i Albanien!

Ny bibelskola i Albanien!

Ny bibelskola i Albanien! En av de stora upplevelserna med att resa till Israel är att se alla de platser där de bibliska händelserna utspelade sig. Men det är inte bara i Israel man kan göra det. Östra medelhavsområdet är fullt av platser där kan man vandra i Paulus...