Summit 2022 | Nystart för Livets Ord Europa

apr 29, 2022 | Europa

Man kände det från första ackorden på pianot. Luften närmast exploderade i en glädjefylld lovsång till Herren. Runt 100 ledare från 13 länder i Europa hade kommit tillsammans för att spendera tre dagar inför Herrens ansikte och i gemenskap med varandra. 

 

Ledarna kom från det nätverk av församlingar i vår rörelse som vi kallar Livets Ord Family Europa. Att vi är en familj blev igen tydligt dessa dagar. Även efter två år där vi mestadels har kunnat ses över skärmar, flödade gemenskapen naturligt redan från första början när vi nu kom tillsammans igen. 

 

En av de närvarande var Michal Vanek som leder Livets Ord i Brno i Tjeckien. Församlingen har tagit sig välbehållen genom perioden med Covid-19, men för honom och hans fru Jana var det fortfarande en stor uppmuntran att möta vännerna i «familjen».

Vi kände det från första stund, en sådan styrka i gemenskapen och lovsången. Vi är så berörda och uppmuntrade av det vi har varit med om!”, berättar de.

 

För Michal som för alla ledarna i dessa församlingar, är det viktigt att känna att det finns en gemenskap av likasinnade som är deras egna vänner och församlingsfamilj. Att i timmar sitta vid borden och umgås, prata liv och tjänst och dela med av varandras erfarenheter, är en sådan viktig del av denna gemenskap.

 

Det var även viktigt att komma tillsammans i kontexten av det som just nu pågår i Europas östra delar. Två av våra centrala ledare från Ukraina, Rostislav och Andrey, hade möjlighet att vara med under Summiten. De står centralt i arbetet för flyktingar och humanitärt bistånd i Ukraina och fick under en hel förmiddag dela med delegaterna om hur veckorna hade varit sedan den ryska invasionen.

 

Många av församlingarna i salen var involverade i arbetet med de flyktingar som hade tagit sig till deras länder, inte minst de polska. Det var djupt rörande att höra berättelserna från våra vänner. Det blev också en stark signal om att Europa behöver levande församlingar som är överlåtna till mission och evangelisation.

 

Namnet på dessa samlingarna, som vi vanligtvis har en gång om året för ledarna från den europeiska rörelsen, är Summit, vilket på svenska översätts till bergstopp. Det innebär att vi har en förväntan om att detta ska vara som att komma upp på ett Andens berg och möta Herren personligen, för våra församlingar och för rörelsen som helhet. Så var det nu också. På berget talar Herren, och under dagarna kom ord om omvändelse, om att som ledare ha Jesus som sin personliga kärlek och största glädje i livet och om att satsa på den yngre generationen.

 

Jag lämnar årets Summit med stor tacksamhet för allt Gud gjort och talat till oss och för den gemenskap vi får vara en del av. Vi är starkare tillsammans än ensamma och är enade av ett gemensamt andligt DNA, en gemensam vision och våra relationer. 

 

Europa är i stort behov av evangelium och denna rörelse har en apostolisk kraft i sig som har visat sig på olika sätt genom historien. Idag har Livets Ords internationella rörelse hela 800 församlingar. Jag tror att detta är en nåd till genombrott och växt som välsignar alla församlingarna i rörelsen. Därför är det viktigt att vi kommer tillsammans i bön och för att lyssna in Herrens röst till oss.