Guds Ord bär inga bojor …

jan 31, 2024 | Europa

Guds ord bär inga bojor, inte heller i Ukraina.

Kriget har nu pågått i närmare två år och ser tyvärr ut att fortsätta under lång tid framöver. Mitt i alla svårigheter predikas Guds Ord och många kommer till tro.

Vi stöder fem nya församlingsplanteringar runt om i landet och i höstas startades fyra bibelskolor i städerna Khmelnitsky, Odessa, Pavlograd och Poltava med lärare från Uppsala samt från Ukraina.

Framöver kommer det att finnas enorma behov av återuppbyggnad av infrastruktur och av tiotusentals byggnader m.m. som är söndersprängda. Fysiska liksom själsliga sår och trauman behöver läkas under lång tid framöver. Här har Ukrainas kristna en stor uppgift redan nu. Bibelskolorna är ett fantastiskt sätt att utrusta, träna och så småningom sända ut arbetare till skörden. Att studera Guds Ord är en stark och fast grund att stå på. För det finns en skörd. Människor längtar efter hopp i en mycket svår tid. Jesus är världens ljus, Han är svaret i den mörkaste av tider. Bed gärna med oss att dom troende i både gamla och nystartade församlingar, liksom eleverna i bibelskolorna får nå ut med evangeliet, med Guds kärlek till det ukrainska folket i både ord och handling.

Livets Ord fortsätter också att ge humanitär hjälp på olika sätt. En bil skall precis köpas in till ett nystartat bageri nära fronten i östra Ukraina. Vintern är som alltid en stor utmaning med kyla och brist på värme. Ved till kaminer köps in och matpaket delas ut tillsammans med bröd från bagerierna. Nu är det uthållighet i bön och praktisk hjälp som gäller.