Fortbildning för lärare i Indien

okt 28, 2022 | Indien

Varje morgon åker ett tjugotal lärare ut till olika delar av Kolkata där de under dagen undervisar, leker med och uppmuntrar barn från utsatta områden. Vissa av lärarna undervisar på gatuskolor, genom vilka vi når barn som en utländsk lärare inte kan nå fram till. Dessa barn får genom sin skolgång möjligheten att ta steget ut ur den fattigdom de kommer från och skapa ett bättre liv åt sig och sina familjer. Det är viktigt för oss att barnen får en god utbildning och vi vill investera i att lärarna som möter barnen varje dag är så väl utrustade för uppgiften som möjligt.

Denna vecka vändes därför rollerna när IndianChildren bjöd in Anna Jakobsson, som är utbildad barnsjuksköterska och föreläser vid Uppsala universitet, att ge en veckas fortbildning i barns utveckling. Efter skoldagens slut, när alla elever fått ett mål mat och åkt hem, fick lärarna själva sätta sig i skolbänken för att lära sig om hur de kan bemöta och undervisa barn i olika åldrar på bästa möjliga sätt. Utöver en teoretisk bakgrund fick de även praktiska verktyg och förslag till aktiviteter. Det blev mycket skratt när lärarna fick prova på olika lekar och vissa upptäckte att pyssel kan vara utmanande även för vuxna. På frågan om vad de minns från veckan nämner fler av lärarna ett tips för att hantera sitt temperament när man känner att det börjar koka i klassrummet, nämligen att sjunga en sång. 

Det är tydligt att lärarna uppskattat denna vecka av fortbildning, men i slutändan är målet att våra skolor i ännu högre grad får bli en plats där de barn vi betjänar får lära och växa i en trygg och uppmuntrande miljö. Vi är så tacksamma för, och stolta över, våra lärare som varje dag bemöter barnen med omsorg och värme medan de ger dem den utbildning som för många öppnar dörren till en bättre framtid.