Evangeliet har inga gränser

feb 29, 2024 | Asien

I Galaterbrevet finner vi en intressant upplysning från Paulus. Han berättar att efter mötet med Herren på vägen till Damaskus, så begav han sig till Arabien (Gal 1:17) och vistades där en längre tid. Paulus skriver att han tagit emot evangeliet, inte från någon människa utan direkt genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Så vistelsen i Arabien där han blev undervisad av Herren själv gjorde att han som förut var evangeliets främste motståndare nu blev dess främste förkämpe och teolog. Stora delar av det Nya Testamente vi läser idag kom till Paulus i Arabien, det vill säga i det nuvarande Saudiarabien. De ursprungliga apostlarna, Petrus och Johannes samt Jesu bror Jakob, de insåg vilken nåd Paulus fått och så räckte de honom handen som ett tecken på gemenskap (Gal 2:9). Paulus fick alltså ett mandat, ett godkännande från ”pelarna” i församlingen att gå till hedningarna (icke-judar) medan Petrus skulle gå till det judiska folket. Den utbildade Paulus som suttit vid Gamaliels fötter skulle gå till de outbildade, och den ”outbildade” Petrus skulle gå till de utbildade judarna. Ingen av dem skulle vara beroende av sina tidigare erfarenheter utan beroende av den Helige Ande. Båda hade varit med Jesus och fått evangeliet direkt av honom fastän på olika sätt (Apg 4:13).

Det är likadant idag. Vi är totalt beroende av den Helige Andes ledning, uppenbarelse, hjälp, styrka och gåvor för att utbreda Guds rike. Vi som reser ut till de olika länderna på olika missionsuppdrag är beroende av Guds nåd vilket jag fick uppleva första gången jag kom till Saudiarabien. Regnet hade precis avtagit men det kom så mycket på en gång att det blev översvämning på många platser, detta i ett ökenland. Ordet blev levande: ”Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen” (Jes 43:19). Jag tror av hela mitt hjärta att detta gäller de arabiska länderna och Gud öppnar dörrar som förut varit stängda.

Genom de många gästarbetare i landet har hundratals små husförsamlingar sprungit upp. De finns överallt i hus och lägenheter. I mångt och mycket har evangeliet varit en dold, underjordisk verksamhet med tanke på reella konsekvenser som kan följa, men mer och mer har evangeliet vunnit terräng. Tänk bara på all bön som förekommit i landet i dessa relativt små husförsamlingar. Bön förändrar, det är bara att läsa Apostlagärningarna. Mitt besök var väldigt uppskattat, inte på grund av mig, utan på grund av vad vi som församling i Uppsala fått av Herren att förvalta och ge vidare: Ordet om tron (Rom 10:8).

I Arabien såväl som i alla länder efterfrågas undervisning om tro. När vi väl ger den sker det tecken, under och mirakler. Andens gåvor är närvarande och folk blir välsignade vilket också skedde vid min andra resa till Saudiarabien. Därför efterfrågas det mer av undervisning från Ordet. Man vill ha seminarier i olika ämnen och därför undersöker vi hur vi kan bistå våra syskon i det land som tidigt tog emot Paulus, där han fick ta emot det evangelium vi predikar idag. Tänk om vi kunde starta en mer regelbunden undervisning i landet – bara Herren vet vad som sedan kommer att hända.

Därför är vi så tacksamma för alla er som stöder vårt missionsarbete så att vi kan nå de onådda, att vi utrusta de troende, att vi kan vara på plats och be trons böner som förflyttar berg. 

Gud välsigne dig!

 

Åke Carlson, resepredikant