En ny Generation av församlingar växer fram i Indien

apr 26, 2023 | Asien

En av de härliga församlingar som Gud har rest upp i Indien de senaste åren är Family of Lord Jesus Church (FOLJ). Detta är en levande, dynamisk och snabbt växande församling i New Delhi, och vi har haft tillfälle att lära av dem och bygga en god och mycket givande vänskap med församlingen. Grundaren och huvudpastorn, Pastor Ankit, föddes in i en Hinduisk familj och blev frälst genom ett radikalt Gudsmöte vid 19 års ålder, då Herren Jesus helade honom och reste upp honom från hans sjukbädd. År 2013 kallade Herren honom till heltidstjänst, vilket ledde till bildandet av FOLJ Church. Den här församlingen har influerat församlingsledare och troende världen över med sin undervisning om tro. Mirakulösa helanden är vanliga hos dem och massor av människor får sina liv förvandlade genom att lyssna till och applicera Ordet som predikas i deras kyrka.

Vi fick möjlighet att ta med oss 20 av våra främsta ledare från vårt församlingsnätverk i Kolkata till Delhi för att studera och lära av FOLJ. Vi spenderade två heldagar tillsammans med Ankit och några av de andra huvudansvariga ledarna. Under sina fem undervisningspass, delade Ankit med sig hur man kan bygga starka församlingar i Indien och hur man skapar en kultur i församlingen som påverkar hela staden. Hans budskap var att vi behöver en kultur av tro, generositet, vila, tillbedjan och gemenskap i våra kyrkor. I december förra året fick de se ett eget trosprojekt gå i fullbordan, då deras nya kyrkobyggnad med plats för 3000 personer stod färdig.

”Gud är densamme i Delhi som Han är i Kolkata och har makt att göra samma saker var Han än är!” Det var Ankits huvudbudskap till våra ledare. De blev alla så uppmuntrade! ”Detta är början på en ny säsong i vår församling”, ”Nu har vi tro för våra församlingar igen”, ”Gud kan förflytta berg i Kolkata” och ”Låt oss bygga nya församlingar”, var några av de kommentarer vi hörde. Och det här är precis vad vi tror på.

Gud håller på och reser upp en ny generation av ledare i Indien, som kommer att bana väg för det Gud vill göra härnäst i den nationen, men inte bara det, utan också från Indien till resten av världen!