Vi fortsätter att stödja det Afghanska folket

mar 31, 2023 | Centralasien

Talibanerna har suttit vid makten i ett och ett halvt år nu, och landet har förfallit till totalt kaos. Mitt i detta har fattigdomen ökat och många människor svälter just nu. Situationen är mycket svår för de Kristna också, eftersom deras säkerhetsnätverk har kollapsat och det nu är livsfarligt för dem att dela sin tro med någon. 

Afghanistans kvinnor är de som fått lida mest av Talibanernas styre. Nästan alla deras rättigheter har tagits ifrån dem. Kvinnor får inte längre arbeta eller studera och de tillåts inte att gå ut om de inte har en man med sig. Alla deras fundamentala mänskliga rättigheter utmanas och ifrågasätts. Den finska regeringen har nyss gjort en förändring i asyllagen, så att afghanska kvinnor ska kunna få flyktingstatus enbart på grund av sitt kön. Det säger något om situationens allvar! 

Du kan hjälpa Kristna i Afghanistan Vi har arbetat i den nationen sedan 2002. Vi har byggt ett bra nätverk av husgrupper och känner många av de troende i landet. Varje månad reser vi in i Afghanistan från ett grannland för att förse dem med sådant som de behöver – materiell hjälp, men också hopp. Vi ber med människor, håller möten och visar dem vår kärlek i praktiken. 

Många afghaner har flytt till intilliggande länder, och vi är aktivt involverade där också på olika sätt. I ett av länderna har vi ett missionärspar som bor ibland dem i en stad där det finns 15 000 afghanska flyktingar. De arbetar bland många familjer och vår humanitära hjälp har öppnat dörrarna till människors hem. Vi har fått möjlighet att dela evangeliet med dem och starta Bibelstudiegrupper. I höstas arrangerade vi även ett läger för ungdomar och gav dem något annat att tänka på, förutom kriget och Talibanerna. ”Även om omvärlden inte pratar så mycket om Afghanistan längre, så får inte vi glömma dem”, säger vår missionär. Och med hoppfull blick fortsätter han: ”Människor är så öppna och desperata efter att finna hopp för framtiden. Nu är det skördetid för det afghanska folket!” 

 

Kära Missionsvänner, låt oss fortsätta göra gott! Vi kan alla be och ge till detta arbete. Afghanistan behöver oss. Det kostar ca 2 500 svenska kr att försörja en familj med deras grundläggande behov i en månad. Skulle du kunna tänka dig att hjälpa en familj?