Traineeprogrammet utrustar dagens ledare

mar 25, 2022 | Lokalt

I december blev den första gruppen trainees klara med sitt treåriga församlingsutbildande traineeprogram. Trainee är ett program som utrustar ledare som känner en kallelse till aktivt ledarskap inom församlings- eller missionstjänst. Programmet innefattar handledd praktik, undervisning och mentorskap.

För tre år sedan startade Livets Ord ett program för personer som känner sig kallade att tjäna i församlings- eller missionsverksamhet. Tanken med programmet är att under tre års tid tränas i församlingsledarskap en heldag i veckan genom nära mentorskap och handledning. Programmet började med 12 personer och har under åren tagit in nya personer. Den 14 december var en speciell dag, då den första kullen hade sin sista julavslutning. Sex personer firade att de hade tagit sig igenom alla tre traineeåren: Sofia, Kenofi, Rachel, Tobias, Melissa och Esther.

En trainee som valt att istället fördjupa sig inom ett praktikområde, församlingens campus i Gottsunda, är Esther. Hon berättar hur både mission och byggandet av den lokala församlingen länge legat starkt på hennes hjärta, och i den invandrartäta stadsdelen Gottsunda har de sidorna sammanfallit. ”Genom praktiken i Gottsunda har jag fått utrymme och förtroende att investera i mina gåvor och formas som ledare”, säger hon.

 

Utöver praktiken innehåller traineeprogrammet även undervisningstillfällen (traineeboost) med erfarna pastorer och ledare. Varje traineeboost har ett tema, som kan vara allt från genombrott i bön, till projektledarskap eller en genomgång av de trossatser som Livets Ord står på. För Kenofi har dessa traineeboostar betytt mycket. ”Att få ha samtalat, vridit och vänt på olika frågor man möter på i tjänst, samt fått en del värdefulla stunder i bön inför Gud har fått mig att växa som ledare”, berättar han. Även Sofia tycker att tiden på traineeboostarna och gemensamma retreater betyder mycket. ”Det finns en oerhörd styrka i att komma samman i öppna och ärliga samtal tillsammans med andra ledare som brinner för kyrkan, även om man står i olika ledarroller”, menar hon.

Den tredje delen av traineeprogrammet handlar om mentorskap. Varje trainee har en pastor eller ledare som de träffar varannan vecka för att samtala om livet, ledarskap, tro och tjänst. Mentorskapet har varit det mest uppskattade med traineeprogrammet genom åren. ”Att få vara transparent och samtidigt känna ett förtroende har gjort att man fått möta sig själv där man är”, säger Tobias. Kenofi och Esther talar också om hur viktig transparensen och öppenheten i mentorssamtalen har varit för att utvecklas som ledare.

 

Vad har då traineeprogrammet lett till för de som gått programmet? Sofia jobbar på missionsavdelningen, parallellt med sista terminen av sina pastorsstudier på Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Kenofi har ett års studier kvar på ALT, och parallellt med studierna jobbar han i kyrkans ungdomsarbete Youth. Rachel leder Livets Ords själavårdsteam, och Tobias är en av huvudledarna i evangelisationsteamet som är ute på Uppsalas gator och vittnar. Melissa är involverad i församlingens flyktingarbete, och Esther leder församlingens campus i Gottsunda. Det är just detta som har varit målet med traineeprogrammet: att utrusta ledare och sätta dem i funktion i församlingsarbetet. Det är en sådan glädje att se hur programmet har fått människor att utvecklas och hitta sin plats, så att Guds församling får växa och utbreda Guds rike i denna tid.