Nu är miraklernas tid!

nov 29, 2022 | Asien, Indien

Vilken månad vi har haft i Indien! Våra 11 Bibelskolor är i gång, samtidigt som vi också har hållit konferenser. Vi hade en i norra Indien med fokus på Ledarskap och en i Kolkata med fokus på Kraften i den Helige Ande. När jag tänker tillbaka på dessa konferenser vill jag bara le och tacka Gud!

I Kolkata kom det över 400 personer över de tre dagarna, och vi talade om att ”ha en djupare gemenskap med den Helige Ande”. Många av deltagarna upplevde och hörde den Helige Andes röst för första gången. 

En kvinna som hette Kabita hade lidit i tio år av en svår hudsjukdom. Efter predikan om den Helige Ande kände hon under lovsången som om ett mjukt moln kom över henne och smekte hennes hud. När hon kom tillbaka hem efter konferensen upptäckte hon att hennes hud var fullständigt ren. Den hade blivit som huden på ett nyfött spädbarn. Gud hade helat henne.

Bokul, en annan kvinna, berättade att hon haft mycket smärta i sitt vänstra knä i ett års tid, vilket gjorde det svårt för henne att gå. Medan hon lyssnade till undervisningen, viskade hon tyst till den Helige Ande och bad att Han skulle bota hennes knä. När hon ställde sig upp efter sessionen kände hon inte längre någon smärta! Gud hade helat henne också. 

Det fanns också en kvinna där som hette Jhuma, och som inte hade kunnat lyfta sin vänstra arm på fyra år. Hon hade varit med om en olycka där något hade hänt med nerverna i armen, och nu gjorde det väldigt ont att lyfta den. Under lovsången lyfte hon först bara högra handen medan hon prisade Gud. Plötsligt hörde hon den Helige Ande tala till henne. Han sa: ”Lyft din vänstra arm!” Hon förstod inte direkt, men under nästa sång beslöt hon sig för att bara försöka, och då kunde hon lyfta båda händerna mot himlen utan smärta! Även hon hade fått ta emot ett helande! 

Det blev många liknande vittnesbörd under konferensen och vi var förundrade över hur Gud verkade i dessa människors liv. Låt oss fortsätta att tro för mirakler i allas våra liv. Gud verkar i Indien och Han kan verka i våra liv också!