LOBC Team: Rwanda

jan 26, 2022 | Lokalt

Vår missionsresa började skakigt när vår resa till Etiopien ställdes in på grund av inbördeskrig, fem dagar innan avresa. Teamet här på Livets Ords missionsavdelning var dock fantastiska och hjälpte oss att snabbt ställa in oss på en ny destination. När Rwanda kom på tal kände vi alla att det var dit vi skulle åka och en vecka senare så sa vi ”Hello Africa”!

 

Den 15e november landade vi i landet med berg, dans och kolhydrater. Första dagen åkte vi till en skola med 4000 barn. Det blev en av de mäktigaste upplevelserna under resan. Barnen stod och sjöng, klappade händerna och dansade när vi kom. Vi fick dela Guds Ord och inbjuda till frälsning. Många barn räckte upp sina händer och tog emot Jesus i sina hjärtan den dagen. Vi åkte sen till fler olika skolor under resan där vi fick dela Guds ord och även dela ut leksaker till de allra fattigaste. Maten barnen fick i skolan var många gånger den enda maten de fick under dagen. 

 

Vi besökte också ett rehabiliteringshem för drogmissbrukare vid flera tillfällen under resan. Där blir brustna unga män förvandlade till lärjungar. Vi lovsjöng, bad och delade vittnesbörd tillsammans med dem. Två dagar under vår andra vecka var avsatta för undervisning där och hela teamet delade då med sig av sin kunskap på varsitt område.

 

En helg åkte vi till en by som låg 2 timmar från Kigali, för att besöka en församling. Där fick vi predika, dela vittnesbörd och även dela ut kläder till fattiga familjer, kläder vi hade med oss från Helping Hand, församlingens second hand butik i Uppsala. Alla var så glada och tacksamma. Pastorn och hans familj bjöd hem oss på mat sista dagen för att visa sin tacksamhet. Här fick vi träffa två män som hade fullföljt programmet i rehabiliteringshemmet och vi kunde verkligen se frukten i deras liv.

 

Två nyckelpersoner som var med oss under denna resa var pastor Willy och Denis.

Denis var vår tolk och vid resans slut kunde vi verkligen kalla honom vår vän.  Han bor på rehabiliteringshemmet och har gett upp sin karriär för att vinna människor för Jesus och göra dem till lärjungar. Pastor Willy inspirerade oss varje dag och han ledde genom att vara ett exempel som vi kunde följa.

Resan blev en stor upplevelse och erfarenhet för oss alla i teamet!