Indien i förändring

maj 30, 2023 | Indien

Sedan år 2000 har Indien sett en enorm ekonomisk tillväxt, men trots det är landet ett av världens fattigaste sett till BNP/invånare och präglas av en stor ekonomisk ojämlikhet. Landet har en växande medelklass och de som lever i extrem fattigdom har minskat drastiskt de senaste årtionden och är nu nere på ca 10%. Läskunnigheten ökar bland unga och ligger på drygt 90%. Bland vuxna är motsvarande siffra ca 75%.

Även om det är viktigt att glädjas över den större bilden där statistiken visar en god utveckling, är det inte detta man tänker på när man går omkring i de fattigare områdena i Kolkata. Det är de enskilda individernas misär och utsatthet man ser. Barn som leker bland sopor, husen som bokstavligen är byggda av skräp, människor som måste bära varenda droppe vatten de behöver under dagen från en vattenpost där lite renare vatten pumpas ut två gånger per dag. Ingen toalett inomhus. Inget kök och inget kylskåp så varenda mål mat behöver tillagas från grunden. Och självklart ingen tvättmaskin.

I denna miljö arbetar IndianChildren med att hjälpa barnen ur denna fattigdom genom att låta dem få gå i skolan. Med begränsat antal platser gör vi hembesök för att bedöma vilka som är i störst behov av vår hjälp, och det är hjärtslitande att behöva säga nej till vissa barn. För att orka arbeta i denna miljö behöver man snabbt lära sig att inte fokusera på alla barn vi inte kan hjälpa, utan på dem vi faktiskt gör en oerhörd skillnad för.

Att träffa de ungdomar som började hos oss för över 10 år sedan är enormt motiverande! Att inse att deras drömmar faktiskt håller på att uppfyllas. Att prata med Ranjan som gått bibelskola och nu vill bli pastor, eller Orpita som nästa år hoppas kunna börja på läkarlinjen, eller Nikita som vill studera hotel management, gör att man får nypa sig i armen när man vet deras bakgrund. Utan den hjälp vi tillsammans kunnat ge, hade det aldrig varit möjligt. De hade fortsatt som daglönare, hembiträden eller sorterat sopor, precis som deras föräldrar före dem, och deras mor- och farföräldrar före dem i generationer bakåt.

Att få vara en del i att bryta generationer av fattigdom i barnens och ungdomarnas liv är hisnande! Det som är så litet för oss, betyder så mycket för dem. Så vi vill fortsätta vara en del i att kämpa mot fattigdomen och gläds över alla som vill vara med. För varje barns liv är hela deras liv, för dem.

 

Kolkata, den 10 maj 2023