Helanden i Rwanda

jun 28, 2024 | Afrika

Ett oförglömligt minne som sticker ut när vi reflekterar över vår missionsresa är vårt oväntade besök i Cyanika.

Trots en del ekonomiska begränsningar som först hindrade oss, lyckades vi till slut ta oss dit. Och vi upplevde hur Gud ledde oss till denna lilla by nära den ugandiska gränsen – ett samhälle som flödade över av enorm tro.

Vid ankomsten blev vi varmt välkomnade av den lokala kyrkan som hade förberett ett utåtriktat evenemang på byns huvudgata. Bland en folkmassa av förväntansfulla människor delade vårt team evangeliet och nådde en stor skara människor på drygt 600 personer.

Efter att vi delat Guds ord, bad vi för folk och specifikt för helande.

Vi fick bevittna mirakulösa helanden. Vi fick se tumörer försvinna, lama börja gå, försämrad syn bli totalt återställd, höfter som förnyades och till och med rapporter om helanden bland dem som inte kunde närvara personligen!

Efter dessa kraftfulla demonstrationer av Guds kärlek bjöd vi in till frälsning. Åtta kvinnor svarade och tog emot Jesus i sina hjärtan, och många av dem upplevde också fysisk helande samma dag.

Vårt möte i Cyanika bekräftade den gränslösa kraften i tro och Guds oändliga kärlek och nåd.

Trots att evenemanget var oplanerat förändrade det oss alla fullständigt!

All ära till Gud!

/Elever från Livets Ords Bibelcenter, åk 2