Hela världen inom räckhåll

mar 4, 2022 | Lokalt

Livets Ord har bedrivit ett aktivt arbete i Gottsunda i snart 25 års tid och har verkligen dragit full nytta av det hus som köptes på Bandstolsvägen i hjärtat av Gottsunda. Två av nyckelpersonerna i arbetet tog några minuter från sina fullspäckade scheman för att dela litet om vad Gud gör i och genom det som pågår där. Ester Struhlik driver arbetet i Gottsunda och Amelie Angerbjörn är ledare för Lördagskul. Båda möter mig med strålande leenden och vet inte var de ska börja någonstans, för de har så många berättelser om vad de fått se Gud göra, inte bara genom aktiviteterna i lokalen, men också ute på gatorna i Gottsunda. Det intryck man får, är att detta är i allra högsta grad ”mission på hemmaplan”.

 

”Atmosfären i Gottsunda är öppen för evangeliet. Människor kommer till gudstjänsterna nyfikna och öppna för att få veta mer om Jesus. När de kommer till mötena uttrycker de att de känner sig välkomna och att det är en plats av tillhörighet för dem”, berättar Ester.

 

Gudstjänsterna som hålls varannan vecka är en central del av arbetet, men det är bara ett av de sätt som teamet når den här förorten för Jesus. Det är en stor och brokig skara som deltar i gudstjänsterna, människor med många olika bakgrunder. Guds närvaro har varit så påtaglig, och det är tydligt att hjärtan blir berörda varenda vecka.

I arbetet med Lördagskul har man verkligen sett vad byggandet av relationer kan betyda för de familjer som väntar på uppehållstillstånd. Processen tar ju ibland åratal, och då är Lördagskul en oerhört viktig kontaktpunkt. Under en period, får dessa barn höra evangeliet och uppleva Guds kärlek. Många gånger händer det att familjerna får avslag på sin asylansökan och tvingas återvända till länderna de kommit från. Varje lördag, då evangeliet rör vid barnens hjärtan – och hela familjer – finns det en potential för att detta kan bli livsförvandlande inte bara där och då, men också för deras framtid.

 

Ester och Amelie delar en passion för att finnas till hands med sin närvaro i Gottsunda. Deras val att bo i Gottsunda har med mission att göra, och de fullkomligt bubblar av glädje över att de gjorde det valet!

 

”Jag älskar att bo i Gottsunda!” tillägger Ester.

Hon längtar till den dag då Gottsunda ska få ett nytt rykte, ett positivt rykte istället för den dåliga stämpel stadsdelen dragits med. En dag då upprättelsen ska bli synlig och påtaglig.

 

”Det har aldrig varit lättare att nå hela världen än nu! Många ser mission som något som försiggår någonstans långt borta. Vi ska ju gå ut i hela världen och predika evangeliet, och när jag tittar mig omkring så ser jag hela världen här i Gottsunda”, säger Ester med eftertryck och med förväntan i blicken.

 

”Skörden är stor, men arbetarna är få”, säger Amelie. Just nu behövs det fler som är villiga att säga ja till Gud för att få se vad Han vill göra genom dem för människorna i Gottsunda.

 

I varje gudstjänst upplever människor Guds närvaro, barn från muslimsk bakgrund kommer och lyfter sina händer i lovsång till Jesus på Lördagskul, och alla de som kommer till soppköket får uppleva kärleksfull betjäning varje gång dörrarna öppnas. Det är allt detta som driver teamet och inspirerar dem att fortsätta.

 

”Det handlar om människor”, betonar Ester.

 

Amelie och Ester har tagit del av Traineeprogrammet på Livets Ord. De berättar att de har blivit uppmuntrade av det mentorskap de stått under och att de blivit utrustade för tjänst på ett unikt och starkt sätt som hjälpt dem i sina ledarfunktioner. De är så tacksamma för att de nu får användning av den träning de fått i praktisk gärning som förvandlar liv på den plats där de bor och som de älskar.

 

Ester inbjuder frimodigt alla som vill att komma och se hur Gud verkar i Gottsunda, att delta i en söndagsgudstjänst eller t.o.m. ansluta sig till teamet! För att få veta mera om detta arbete kan du mejla gottsunda@livetsord.se