Gud fortsätter sitt verk i Afghanistan

maj 30, 2024 | Asien, Centralasien

Gud är fortfarande verksam i Afghanistan, även om vi inte hör så mycket om det på nyheterna. Vi har arbetat i landet i nästan 20 år. Många av våra missionärer är från Tadzjikistan och vi har fortsatt arbetet genom dem. En del av dem har lyckats skaffa flera visum och kunnat resa in i landet. På det sättet kan vi både få in förnödenheter och träffa familjer som vi vill stödja och hjälpa. Så, vid sidan om all den materiella hjälpen, har vi också möjlighet att möta och be för människor. Det är så viktigt att hålla hoppet uppe i deras hjärtan.

 

En person från vårt team berättade följande: ”Under vår senaste matleverans, besökte vi en av de familjer som vi hade träffat regelbundet. Pappan var väldigt sjuk i diabetes. Han hade ofta bett oss om förbön och hade känt något speciellt varje gång någon av de troende hade bett för honom. Den här gången hade han mycket smärta och bönade och bad att vi skulle be Gud att i sin barmhärtighet ta hem honom. Vi kände att vi behövde tala med honom om Jesus och om syndernas förlåtelse. Vi bad tillsammans, och han grät när vi sa att Jesus förlät hans synder. Sedan tog vi honom till sjukhuset. Han fick ytterligare medicin, som han tagit sedan dess, och från den dagen hör han Evangeliet predikas varje dag genom den lilla radio vi gav honom. Hans dotter tog emot Jesus ett par veckor senare, och hans fru är öppen för att höra mera om Honom.”

Kan du tänka dig att detta händer inne i Afghanistan! Och fler och fler ansluter sig till vårt husgruppsnätverk varje vecka. Vi behöver fortsätta att hjälpa dem, både andligt och materiellt. Just nu, finns det inga jobb och inga löner betalas ut, så det är många som har det kämpigt. Vi hjälper många familjer med de mest basala behoven och vi behöver dina böner för detta arbete.

Även om det ser omöjligt ut för Afghanistan just nu, så är ingenting omöjligt för vår Gud!
/Ville Männistö