Från nyfrälst elev till Bibelskoleansvarig

sep 29, 2022 | Asien, Indien

En efter en trillar de in i lokalen, en tidigare läderfabrik som nu gjorts om till kyrka. De som är på väg in med förväntansfulla ansikten och namnskyltar hängande kring halsen, är årets bibelskolelever. Det vill säga, en del av årets elever. På sju andra platser i Indien samlas andra elevgrupper för att följa undervisningen härifrån och ytterligare tre skolor är kopplade till en annan församling i staden. I läderfabriken hälsar eleverna glatt ”Joy Jeshu”, Jesu glädje, innan de hittar sina platser. Vissa sitter i grupper och pratar livligt medan de väntar, andra sitter tyst och kikar igenom handboken de precis fått. Sen är det dags, längst fram i lokalen kommer en ung man fram och hälsar varmt välkommen till Livets Ords bibelskola 2022. 

Den unge mannen heter Shayak* och för åtta år sedan var han en del av gruppen med förväntansfulla elever som längtade efter att förstå mer av vem Gud är. Shayak växte upp i en hinduisk familj och kom i kontakt med kyrkan först i studentålder när ett hjärtfel krävde operation. Familjen hade inte råd med operationen och tipsades om att kontakta en församling. Där fick Shayak höra evangeliet och blev troende.

Snart kände han att han ville lära mer om Gud och valde att lägga ett år på Livets Ords bibelskola där han i sin hunger gjorde det till en rutin att varje kväll, i olika hemgrupper, ge vidare den undervisning han hade fått under dagen. 

Efter bibelskolan fortsatte han att hjälpa till i sin församling och inom kort fick han börja arbeta med media åt Livets Ord. Minnet om vad bibelskolan hade betytt för honom skapade dock en längtan i Shayak att få arbeta med just bibelskolor, och han bestämde sig för att be Gud om möjligheten att byta arbetsområde. Två dagar senare kom frågan om han ville börja hjälpa till med våra bibelskolor.

Shayak berättar att det var viktigt för honom att inte rycka till sig det han längtade efter själv, utan lägga det i Guds händer. Han hade sett Guds trofasthet gång på gång, både kring sin hälsa, ekonomi och de drömmar han bar på. Hjärtfelet som ledde honom till kyrkan är idag helt borta – han kunde opereras för mindre än en tiondel av originalpriset vid ett annat sjukhus. När han skulle gifta sig och saknade pengar fick han på ett mirakulöst sätt gåvor från flera okända människor. Hela beloppet täcktes och idag är han lyckligt gift och far till en dotter. I allt detta har han stått på Jesu ord: ”Sök först Guds rike och Hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.”

Förra året blev han för första gången ansvarig för alla bibelskolor kopplade till sin församling och på bara ett år har han fått se arbetet där mer än fördubblas – från tre till åtta platser. Veckorna fram till årets uppstart har därmed gått till att resa runt och lämna över utrustning och, inte minst, lära upp de olika församlingarna så att de är redo när bibelskolan startar. Det är inte alltid så lätt och det krävs några telefonsamtal för att koppla på alla grupper så att ljud och bild fungerar, men när första kvällen är över kan han andas ut. Alla bibelskolor har kommit i gång på ett bra sätt.

Shayak ser fram emot att fortsätta bygga bibelskolorna och ge vidare det han själv har fått, men drömmer även om att bygga ett arbete kring lovsång. När det ska hända och hur det kommer att se ut vet han inte än, men precis som med allt annat lägger han detta i Guds händer.

Text: Indienkorrespondent

*namn ändrat av säkerhetsskäl