Förvandlade liv i Albanien!

apr 26, 2023 | Europa

Hur kan man känna sig hemma på en gång – kanske finns det likheter med Indien där jag bott ett par år och visserligen har jag rest en del i södra Europa men ändå ganska märkligt att man genast kan känna sig så hemma. Det är berikande att få tillhöra en och samma trosfamilj.

 

I slutet på februari fick jag förmånen att följa med Ingrid Lilja, en av församlingens erfarna bibellärare, till Tirana, Albanien. En resa som sätter djupa spår av gudsfruktan och en förundran över Guds godhet och oerhörda kraft! Det blir tydligt hur betydelsefullt Albaniens historia är och att landet haft en nyckelroll i utbredandet av kristendomen i Europa. Landet är som många känner till ett hem för både Skanderbeg och Moder Teresa. Dagens Albanien har dock stora utmaningar. Många unga vuxna i arbetsför ålder söker sig utanför landets gränser för arbete och ett bättre liv. Det finns påtryckningar från flera håll om att göra islam till den dominerande religionen i landet och därmed till ett muslimskt land. Mitt i denna verklighet mötte jag unga människor vars liv och livsmål helt blivit förvandlat vid mötet och tron på Jesus. En ung man berättade att innan han blivit frälst sökte han olika vägar att lämna landet. Han kunde tänka sig att arbeta nästan med vad som helst bara han kom ut till ett annat land. Men när han kom till tro på Jesus, upplevde han hur han fick en kallelse att stanna kvar och bygga Guds rike. Det lös om honom när han delade detta. Så vackert när män och kvinnor står upp för Gud i sitt lokala sammanhang. Det var även många fina möten med bibelskoleelever, de hade olika bakgrunder, hade kommit olika långt i sin trosvandring men alla hade det gemensamt att de hungrade efter mer av Gud och att lära känna Den Helige Ande. I sin godhet mötte Gud dessa elever med sin manifesterade närvaro och flera blev andedöpta. Ljuvligt!

  

 ”Herrens ögon överfar hela jorden, för att Han med Sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt Honom” 2 Krön 16:9a .

 

Rediet Mannehed