Förstå vem du är i Kristus

mar 4, 2022 | Ledare

År 2013 kunde man läsa om en tragisk händelse från den lilla gruvstaden Evanston i Wyoming i USA. Ett syskonpar åkte pulka under en bro då de hittade liket av 60-åriga Timothy Grey, en hemlös man i allt för tunna kläder i decemberkylan. Hjälp tillkallades och man hittade en oinlöst check på hela 54.000 USD. Man insåg att detta var en av arvingarna till en rik kvinna i New York, och att Timothy själv var god för 19 miljoner USD. Ändå dog han som en fattig hemlös. Varför?

 

Som femårig pojke blev Timothy adpoterad till den familj han sen växte upp i. Men trauman från den tidiga barndomen gjorde att han inte klarade av att ha kontakt med dem som älskade honom och som såg honom som lika mycket en i familjen som de biologiska barnen. Timothys äldste bror uttryckte hur smärtsamt det hade varit att inte se sin lillebror på 20 år.

 

Timothy levde ett kringdrivande liv där han tog jobb på områdets farmar.

 

Varför kunde han inte bara njuta av den identitet han hade som en i Grey-familjen?

 

Varför kunde han inte glädjas av det arv som tillhörde honom? Han hade 54.000 USD på fickan då han dog. Han kunde hyrt en fin lägenhet, haft bra kläder och gått med huvudet högt. Istället kände han sig annorlunda, känslor som kom från det gamla livet som fortfarande präglade det sätt han såg sig själv på.

 

Denna tragedi, har en metafor till det kristna livet. Det är vad jag försöker adressera i min nästa bok; ”Underbara livet i Kristus”. Jag skriver så här på bokens baksida:

 

Kristna brister ofta i kunskap och frimodighet som Guds barn. De går miste om det fantastiska arv som tillhör dem.

Vi ska inte upptäcka vad Jesu försoningsverk betyder för oss först när vi kommer till himlen. Det tillhör oss här och nu.

Vi är födda på nytt och en ny skapelse i Jesus Kristus. Gud har välsignat oss med allt det goda han har i himlen. Det tillhör oss här och nu.

Denna bok är skriven för att vi ska kunna spegla oss i detta och förstå hur vi tar del av de välsignelser som tillhör oss.

Det är genom tro vi tar del av dessa välsignelser. Vi måste förstå vad tro är, och även vad det inte är.

Min bön är att du genom att läsa denna bok ska uppleva en förvandling i ditt inre som gör dig tryggare som människa, mer frimodig i din förväntan på Guds välsignelser och säkrare på hur du i tro lever i dem.

 

Efesierbrevet skrevs för att vi ska förstå den underbara sanningen om vem vi är i Kristus och vad som tillhör oss, det arv vi har fått av Gud genom Jesus. I kapitel ett, vers tre står det:

 

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen!

 

Detta är fantastiska nyheter så väl som utmanande. Vi har fått allt det goda Gud har i himlen. På samma sätt som jorden innan fallet var ett fullkomligt uttryck för vad Gud tycker om och hur han är, är himlen det idag. Himlen är ett fullkomligt uttryck för hans person, karaktär och vilja. I och med att Gud enbart är god, kärleksfull och ren så är allt som finns i himlen detta. Enbart gott, rent och ett uttryck för hans kärlek.

 

Men utmaningen ligger ju i det faktum att våra välsignelser är i himlen och att de är andliga. Så länge vårt arv är där är det inte oss till hjälp. Behöver vi ett helande, ett ekonomisk mirakel eller en äkta make är vi inte nöjda med att det finns i ett andligt tillstånd, då vill vi ha det här på jorden. Vi vill att på samma sätt som Jesus inkarnerades, blev kött, blev en fysisk verklighet ska allt detta underbara som finns där uppe och som enligt Skriften tillhör oss, komma oss till godo här på jorden.

 

Och ännu bättre. Det är inget Gud heller vill. Han har ingen glädje av att det finns där uppe. Jesus kom för att återställa det som förstördes i fallet. Han har gjort verket färdigt. ”Det är fullbordat” sa han på korset. Men jobbet är inte klart med det. Nu återstår det för oss att ta ut denna välsignelse, leve i den fullt ut.

 

Denna verklighet sammanfattas av Paulus som ”i Kristus”. Det är sanningen om vem vi är i Kristus som Guds barn, rena och heliga, givna Guds rättfärdighet, fyllda med hans Ande och kraft.

 

Det är också sanningen om vad som tillhör oss i Kristus. Enligt Skriften har alla Guds löften fått sitt ja och amen i Jesus Kristus. Det betyder att vi frimodigt kan sätta oss själva i det Gamla som det Nya Testamentets alla underbara löften. Löften om helande, ekonomisk välsignelse, frälsning till vår familj och våra barn, frid och välsignade relationer är våra. Det finns ingen gräns för hur mycket löften det finns i Skriften.

 

Detta är också sanningen om den position vi har i Kristus vid vår Faders högra sida, över alla makter och myndigheter, och att vi har auktoritet till att i Jesu namn gå emot djävulen och hans verksamhet här på jorden. Vi kan vandra i den auktoritet och i de gärningar som Jesus visade på genom sin tjänst på jorden.

 

Allt detta blir en verklighet genom tron. Tron föds och växer till i våra hjärtan när Guds ord blir levande för oss. Vi behöver förstå vad tro är, vad det inte är och hur den fungerar. Det är en underbar kvalité som växer till i våra hjärtan genom att den Helige Ande, vår hjälpare och Uppenbarelsens Ande belyser Skriften åt oss. Om vi håller fast vi löftet, växer denna kvalité till på insidan av oss. Då säger skriften att inget är omöjligt för oss.

 

Mina bön för oss alla är den bön Paulus bad för Efesierna:

 

Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam.