En inflationsskyddad missionsbefallning

jun 26, 2022 | Undervisning

“Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighetHebreerbrevet 13:8

Jag hade den stora glädjen och förmånen att vid ett antal tillfällen träffa och samtala med missionslegendaren T. L. Osborn. Han var en pionjär i att ta mirakelmöten till stora folkmassor ute på missionsfälten. Hans budskap var ”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. Det betyder att det han gjorde i bibeln vill han göra här idag”.  T. L. Osborn och hans fru Daisy fick se mirakler som startade väckelser på osannolika platser. Hemligheten var tron på att Jesus är densamme idag som han är i Bibeln.


Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att Jesus är inflationsskyddad. Ekonomier gungar, priser skenar och pengarna vi tjänar blir mindre värda. Fantastiskt då att veta att Herren inte urholkas av inflation. Han är inte en utspädd form av den vi läser om i Bibeln. Han är densamme i alla tider. Hans löften är indexreglerade. De har inte sjunkit i värde.

En annan sak som är indexreglerad, åtminstone från Guds sida, är missionsbefallningen. Kallelsen att predika evangeliet bland alla folk gäller fortfarande. Hans kraft räcker fortfarande till jordens yttersta gräns. Gud har inte dragit ner planerna och han räknar fortfarande med oss. Missionsbefallningen gäller alla kristna. Eller för att använda John Pipers ord; ”Vi kan gensvara till missionsbefallningen på tre sätt; ”Gå, sända eller vara olydiga”. Alla kristna kan gå, åtminstone på en teamresa eller ut i korttidsmission, och alla kan absolut vara med och sända genom att be och ge.  

Bönen är enormt viktig. I bönen ansluter sig församlingen till missionärerna ute på fälten. De är delaktiga i resultaten och får del av lönen. Bön för mission bör vara en viktig del av församlingslivet.

Detsamma gäller givandet som också är centralt i missionsbefallningen. 

“Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända?” Romarbrevet 10:14-16

 

Du gör rätt i att utrusta dem för fortsatt färd på ett sätt som är värdigt Gud. Det är ju för Namnets skull de har gått ut, och de tar inte emot något från hedningarna. Därför är det vår plikt att stödja sådana[… ]. Tredje Johannesbrevet 6-8 

En sak som vi kanske inte så ofta tänker på är att inflationen faktiskt påverkar hur långt missionsmedlen räcker ute på fältet. Man kom längre på en 1000-lapp under 90-talet än man gör idag. Borde vi indexreglera vårt givande till mission så att vi kan hålla takten uppe för att uppfylla missionsbefallningen? Gud har ju inte dragit ner på ambitionerna om att nå världen med evangeliet. En matkasse kostar mer nu än för 15-20 år sedan. Samtidigt är våra löner indexreglerade. Vi tjänar alltså mer idag. När vi nu lägger fler kronor på mat, boende, kläder och nöjen, följer då vårt engagemang för missionsbefallningen med upp? Eller urholkas det av inflation? Egentligen bör vi ju då också räkna upp vårt missionsgivande för att inte tappa mark.

Gud är som sagt indexreglerad. I Malaki talar han till sitt folk om att inte dra ner på offer och tionde eftersom han själv är densamme. Han lovar då att ösa sin välsignelse över oss!

“Jag, HERREN, har inte förändrats, […] Bär in fullt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i det här, säger HERREN Sebaot, om jag inte kommer att öppna himlens fönster för er och ösa ut välsignelse över er i rikt mått. Och jag ska tillrättavisa skadedjuren för er så att de inte fördärvar markens gröda, och er vinstock på fältet ska inte bli utan frukt, säger HERREN Sebaot. Och alla folk ska kalla er lyckliga, för ni ska vara ett ljuvligt land, säger HERREN Sebaot.”  Malaki 3:6,10-12

Låt oss inflationsskydda vårt missionsengagemang. Jag tror Herren ärar det.

“Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.” Matt 6:33